×

Virhe

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: /home/sarja413/public_html/sarjakuvamuseo.fi/libraries/regularlabs

Sarjakuvamuseohankkeen Sarjakuvan tutkimuskirjasto-projektin tavoitteena on koota yhteen sarjakuvaa käsitteleviä tutkimuksia. Tällä hetkellä sarjakuva-aiheisia tutkimuksia tehdään monissa eri oppilaitoksissa ja tiedekunnissa eikä selkeää kuvaa kentän laajuudesta ole.

Sarjakuvan tutkimuskirjasto-projekti rajattiin koskemaan kotimaisia yliopistoja ja korkeakouluja. Työ aloitettiin näiden opinnäytetietokantojen kartoittamisella. Sarjakuvaa käsittelevien pro gradu-tutkielmien, lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen viitetietojen haku yliopistojen tietokannoista tuotti lähes kolmensadan tutkimusjulkaisun luettelon. Näistä kuutisenkymmentä on ladattavissa ja luettavissa kokonaisuudessaan yliopistokirjastojen tietokannoissa.

Kerätyt viitetiedot viedään Suomen sarjakuvaseuran kirjastokokoelman yhteydessä toimivaan sarjakuvan tutkimustietokantaan. Kokoelma sijaitsee Aralis-kirjastokeskuksessa Helsingin Arabianrannassa. Sarjakuvamuseon sivuilta löytyy jo linkki kokoelmatietokantaan, www.sarjakuvaseura.fi/kokoelma, jonka kehitystyötä tehdään koko ajan.

Kokoelmatietokantaan on nyt tarkentavien alaotsikoiden alle siirretty Suomen sarjakuvaseuran internetsivuilla aikaisemmin sijainneet viitetiedot sarjakuvaa käsittelevistä opinnäytteistä, tutkielmista ja esitelmistä. Uuteen Omeka- tietokantaan on liitetty myös opinnäytteiden ja muiden tutkielmien viitetiedot Tanja Rasilan vuonna 2001 julkaisemasta bibliografiasta ”Suomalainen sarjakuvantutkimus vuoteen 2000”. Seuraavaksi tietokantaan päivitetään uusimmat yliopistojen tutkimuskartoituksen viitetiedot.

Sarjakuvan tutkimustietokantaan lisätään mahdollisuuksien mukaan sekä teoksen PDF-tiedosto että linkki alkuperäiseen julkaisutietokantaan. Lisäksi saatavuusmerkintä kertoo, löytyykö julkaisu Suomen sarjakuvaseuran kirjastokokoelmasta vai ainoastaan oppilaitoksen kirjastosta. Uudelleenjulkaisuluvan saaneet tutkimukset löytyvät jatkossa siis sekä kirjastokokoelmasta että sähköisenä sarjakuvan tutkimustietokannassa.

Tietokantaa laajennetaan tulevina vuosina kattamaan myös mm. ammattikorkeakoulujen opinnäytteet, tutkimusartikkelit sekä ulkomaalaiset sarjakuvatutkimukset. Tavoitteena on, että tutkijat ja oppilaitokset voivat tulevaisuudessa tallentaa itsenäisesti tutkimuksia tietokantaan. Sarjakuvan tutkimuskirjasto-projektin on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Teksti ja kuvat:

Sanna Ala-Ojala

tutkija

Sarjakuvamuseohanke