×

Virhe

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: /home/sarja413/public_html/sarjakuvamuseo.fi/libraries/regularlabs

Feministisen sarjakuvan verkostoitumistapaaminen Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 4.-5.10.2013 oli osa Nordicomics-hankkeen ja Suomen sarjakuvaseuran tuottamaa Feminististä sarjakuvasyksyä, joka on tuonut syksyn aikana pääkaupunkiseudulle lukuisia tapahtumia, näyttelyitä, työpajoja ja taiteilijatapaamisia. Sarjakuvamuseohanke oli mukana ensimmäisenä verkostoitumispäivänä joka keräsi kulttuurikeskukseen parikymmentä osallistujaa sarjakuvaopetuksen, -tutkimuksen ja -tuotannon parista. Esittäytymiskierros nosti esiin osallistujien kiinnostuksen Dotterbolaget-tekijäyhteisön toimintaa sekä yleisemmin feministisen näkökulman merkityksiä ja feministisen sarjakuvatoiminnanavaamia mahdollisuuksia kohtaan.

Seminaarin alkupuoli rakentui neljän pohjoismaisen sarjakuvantekijän esitysten ympärille. Tanskalainen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Rikke Bakman esitteli työskentelytapojaan, kuvataiteilija Hanneriina Moisseinen kertoi mm. uusimman sarjakuvateoksensa ”Isä” valmistumisprosessista ja ruotsalainen kolumnisti ja käsikirjoittaja Rut Anderson toi seminaariin kirjoittajan näkökulman. Aamupäivän osuuden päätti ruotsalainen sarjakuvataiteilija Saskia Gullstrand, joka kertoi taustastaan animaatio- ja kuvataiteilijana, ihmisoikeusaktivistina ja Dotterbolagetin aktiivijäsenenä. Seminaarin jälkimmäisellä puoliskolla hän avasi tarkemmin kuvantekijäyhteisö Dotterbolagetin toimintaperiaatteita. Lopuksi dokumentti- ja infosarjakuvan parissa työskennellyt ja aiheesta opinnäytteen tehnyt Verna Kuutti esitteli infosarjakuvan käsitettä kehittäneen yhdysvaltalaisen Ladydrawers-yhteisön toimintaa.

Dotterbolagetin kaltainen, vähemmistöjen toimintamahdollisuuksia kuvataiteen kentällä edistävä, kaikille avoin matalan kynnyksen kuvantekijäyhteisö tuo toiminnassaan hyvin näkyviin feministisen sarjakuvan aatteellisen ytimen. Seminaarin esitysten perusteella feministinen painotus sarjakuvan tuottamisessa saattaa kaupallisesta näkökulmasta tarkoittaa toimimista sarjakuvakentän reuna-alueilla. Kysymyksessä on kuitenkin sekä pohjoismaissa että muualla maailmassa laajeneva suuntaus, joka tuo sarjakuvalle yhä uusia ilmaisun keinoja, julkaisukanavia ja yleisöjä sekä monenlaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestäytynyt feministisen sarjakuvan liike voi auttaa madaltamaan julkaisemisen kynnystä, antaa äänen syrjään työnnetyille ja toimia mahdollisimman moninaisten elämäntarinoiden jakamisen väylänä. Sarjakuvataiteen raja- ja reuna-alueilla toimivat tekijät ovat jo uudistaneet alaa esimerkiksi tuomalla sanastoon uusia käsitteitä kuten ”sarjakuvainstallaatio”, ”sarjakuvajournalismi” ja ”infosarjakuva”. Kokeilevan sarjakuvan keinoin on myös tutkittu galleriasarjakuvan, perinteisen painetun sarjakuvan ja lukijan suhdetta.

 Sarjakuvailmaisun reuna-alueiden ja uusien muotojen voimistuminen ja tästä seuraava sarjakuvan sanaston karttuminen tulevat tuomaan jatkossa haastetta myös Sarjakuvamuseon toiminnan suunnitteluun ja sarjakuvan asiasanaston päivittämiseen. Nyt alkavan Puupäät talteen-keräyksen kohteena on vielä enimmäkseen dokumentteja ns. perinteisen painetun sarjakuvan työvaiheista: piirrosoriginaaleja, luonnoksia ja käsikirjoituksia. Muutaman vuoden kuluttua voi kuitenkin esimerkiksi installaatioiden tekemiseen keskittyvien sarjakuvantekijöiden joukko olla jo huomattava. On kiinnostavaa seurata, miten Sarjakuvamuseohanke kohtaa uudet sarjakuvantekemisen suuntaukset.

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 24.11.2013 saakka esillä oleva näyttely esittelee tarkemmin seminaarissa mukana olevien pohjoismaisten taiteilijoiden töitä ja taustoja.

Teksti ja kuvat:

Sanna Ala-Ojala

tutkija

Sarjakuvamuseohanke

Linkkejä & infoa:

Feministinen sarjakuvasyksy: feministinensarjakuva.sarjakuvablogit.com

Rikke Bakman: rikkebakman.blogspot.fi

Hanneriina Moisseinen: www.elisanet.fi/moisseinen

Rut & Harry Anderson & Söndagsbarn: seriensondagsbarn.blogspot.fi

Saskia Gullstrand: saskiagullstrand.blogspot.fi

Dotterbolaget: www.dotterbolaget.com

Ladydrawers: ladydrawers.wordpress.com/